نرم افزار خودنویس

سامانه حذف کاغذ های اداری

خودنوس

خودنویس چیست؟!

همه ما می دانیم در طول روز برای انجام برخی از کارها نیازمند آن هستیم تا از کاغذ و خودکار استفاده کنیم !

ما توسط خونویس به شما کمک می کنیم تا جایی که امکان پذیر باشد از کاغذ و خودکار استفاده نکنید !

چرا خودنویس؟!

جوابش خیلی سادست!

چون اینقدر دنیای تکنولوژی و نرم افزار پیشرفت کرده تا دیگر نخوایم روزانه همینجور کاغذ انباشت کنیم و می توانیم در یک هارد که 20 سانتی متر بیشتر جا نمی گیرد میلیارد ها کاغذ ذخیره کنیم !

مچنین تکنولوژی این امکان را به شما می دهد تا از اطلاعات خود بک آپ تهیه کنید و یا به راحتی میان آن ها جستجو انجام دهید و ... کلی ویژگی های دیگه که اگر بخوایم نام ببریم احتمالا حوصله شما عزیزان سر میره.

هدف ما از طراحی خودنویس؟!

صرفه جویی در مصرف کاغذ بنابر آمار، هر سال برای تامین کاغذ اداری، بیش از ۳۵۰ میلیون درخت قطع میشود.
از کاغذ هایی که هر سال دور ریخته میشود، می توان دیواری به بلندی سه متر و نیم از شهر تهران تا پاریس کشید.
حدود ۷۰% از زباله های اداری کاغذ قابل بازیافت است.
مصرف کاغذ در ایران ۲۲ تا ۲۵ کیلوگرم به ازای هر نفر می باشد.
تولید هر برگ کاغذ، حدود ۱.۳۵ گرم آلودگی ایجاد می شود.
انسان، در هر ۲ ثانیه، معادل یک زمین فوتبال از جنگل های جهان را تخریب می کند.
حدود ٪۳۳ زباله های شهری و ٪۲۵ زباله های روی سطح زمین مربوط به کاغذ است.
برای تولید هر برگ کاغذ، حدود ۱۵ وات ساعت انرژی و برای چاپ، هم انرژی جداگانه ای مصرف می شود.
هر درخت اکسیژن کافی برای تنفس ۳ نفر را تأمین می کند.
اگر همه ی کارکنان در آمریکا فقط ۵% در مصرف کاغذ صرفه جویی کنند، هر سال بیش از یک میلیون تن در مصرف کاغذ صرفه جویی می شود و این یعنی نجات دادن حدود ۱۷ میلیون درخت.
بنابر آمار موسسه ی راکی مانتین، برای بکار افتادن تمام دستگاههای فکس در آمریکا، انرژی معادل ۷۰ هزار تن زغال سنگ لازم است.
تنها ۴ تن چوب از از ۲۴ درخت می‌توانند به دست بیاید.

اطلاعات پایه

تعریف پرسنل
تعریف واحد ها
تعریف سمت ها
تعریف قالب ها و نامه ها
چارت و تقویم اداری
امور پرسنلی (تولد و ...)
اطلاعیه ها
تابلو اعلانات

مرخصی

ثبت درخواست
بررسی مدیریت
بررسی واحد حراست
حالت های مختلف اداری
ثبت جایگزین
گزارشات مالی و اداری

ماموریت

ثبت درخواست
بررسی مدیرت
بررسی واحد حراست
ثبت جایگزین
ثبت گزارش ماموریت
گزارشات مالی و اداری

وسایل نقلیه

درخواست وسیله
بررسی مدیریت
بررسی واحد اداری
کنترل واحد حراست
ثبت جزئیات وسیله
هوشمندی در کنترل وسایل

ملزومات

ثبت اطللاعات پایه
ملزومات واحدی
درخواست توسط پرسنل
سوابق دریافتی ها
کارتابل پیگیری
نیازمندی های پرسنل های جدید

بایگانی

ثبت فایل ها
ساخت صندوق ها
جستجوی پیشرفته
بایگانی واحدی
صندوق های مخفی
رمز های هوشمند

رزرو غذا

ثبت غذا های ماه
رزرو توسط پرسنل
دریافت غذا با QR
مدیریت توسط اداری

استخدام

بانک رزومه
جستجوی هوشمند واحدی
ثبت درخواست واحدی
بررسی واحد اداری
کارتابل پیگیری وضعیت
آزمون های استخدامی (MBTI و ...)

نظرسنجی

تعریف نظرسنجی
ثبت سوالات داینامیک
پاسخدهی پرسنل
امکان پنهان سازی اسامی
چارت های گزارش دهی
هوشمند سازی تاریخ شروع و پایان

جلسات

تنظیم جلسات
اعضا جلسات
صورت جلسه
امور محوله
کارتابل پیگیری
گزارشات هوشمند

امور اجرایی

ثبت امور محوله
ثبت جزئیات
کارتابل پیگیری
تست و بررسی
مشاهده انجام کار
گزارشات هوشمند

پروژه

تعریف پروژه
مجریان اجرایی
بودجه و برنامه ریزی
ثبت روند پروژه
کارتابل پیگیری
کارتابل پیگیری

ارجاعات

ارسال
بین واحدی
بین واحدی
کارتابل مکالمه
اعلان های هوشمند
گزارشات

مکاتبات

ثبت مکاتبه
امکان CC و BCC
پیگیری و کارتابل
تحت شبکه داخلی
گزارشات کلی تحت اکسل
امکان لینک با امور اجرایی

هم اندیشی

تعریف اتاق
ثبت نظرات
کارتابل نظرات
ثبت سوابق
نتیجه و امور اجرایی
گزارشات

دانشنامه

ثبت دانش
دانش سازمانی
دانش واحدی
بانک دانشنامه
جستجوی هوشمند
گزارشات

اموال

ثبت اموال پرسنل
مدیریت اموال توسط اداری
تسویه حساب اموال

میز کار

مشاهده اطلاعات همکاران
یادداشت های روزانه
ثبت یادداشت برای همکاران
یادآوری های من
گزارشات شخصی
تابلو اعلانات واحدی

جمع بندی

حذف کاغذ
آنلاین سازی فرآیند ها
هوشمند سازی گزارشات
اعلان های هوشمند
چارت های مدیریتی
نرم افزاری زیبا و به روز
خودنوس