نام کاربری همان ایمیل و یا تلفن همراه شماست که با آن ثبت نام کرده اید.
نام کاربری