Payanik HR Payanik Payanik HR Payanik

امور اداری و حقوق و دستمزد

شما می توانید با آسودگی خاطر کلیه امور اداری و حقوق و دستمزد خود را به ما بسپارید. ما در این زمینه خبره و صاحب نظر هستیم و می توانیم ضمن طراحی مدل مزد برای سطوح مختلف (کارگران و کارمندان، کارشناسان و مدیران) با استفاده از روش های مکانیزه نسبت به محاسبه و پرداخت موثر و به موقع آن با رعایت همه موارد قانونی و به نمایندگی از شما اقدام نماییم.

خدمات ما شامل موارد زیر است:


 انجام امور کارگزینی و پرسنلی، تنظیم، آماده سازی و انعقاد قراردادهای کار مدت معین کارکنان جدید، قراردادهای آزمایشی، قراردادهای تمدیدی، قراردادهای تجدیدی، قراردادهای مشاوره، انتقال، جابجایی، خاتمه خدمت کارکنان و سایر موارد مشابه.
 تهیه پرونده پرسنلی به صورت دستی و مکانیزه و نگهداری امن و محرمانه از محتویات آن.
 دریافت تعهد نامه و اخذ وثائق و تضمین های لازم از کارکنان جدیدالاستخدام.
 ثبت نام بیمه ای افراد و انجام استعلام های مربوطه، به نمایندگی از سوی کارفرما و معرفی به کار در واحدها و محل مورد نظر کارفرما.
 جمع آوری و تهیه ریز کارکرد های روزانه و ماهیانه کارکنان، کنترل و ثبت مرخصی ها و غیبت های روزانه و ساعتی کارکنان، ماموریت، اضافه کاری، شبکاری، نوبت کاری، جمعه کاری و سایر موارد قانونی .
 تهیه لیست های حقوق و سایر مزایای کارکنان، تهیه لیست های بیمه ای و پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان از طریق سیستم های مکانیزه بانکی و تهیه و توزیع فیش حقوق به نمایندگی از کارفرما.
 پرداخت لیست های بیمه تامین اجتماعی و مالیات مشاغل.
 انجام امور مربوط به صدور و تمدید دفترچه های تامین درمان کارکنان.
 پیگیری امور کارکنان تحت قرارداد بیمه های تکمیل درمان، نظارت و پیگیری پرداخت خسارات و دیه به کارکنان آسیب دیده طبق مفاد بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان.
 ابلاغ شرح وظائف کارکنان، احکام کارگزینی، قراردادهای کار، فیش حقوقی، گواهی انجام کار، گواهی حقوق، گواهی طی دوره آموزشی، لوح سپاس و سایر موارد مشابه.
 انجام امور مربوط به سرویس رفت و آمد، رستوران، ورزش، صندوق وام و سایر امور رفاهی کارکنان.
 تهیه، تجزیه و تحلیل و تکمیل گزارشات لازم روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالانه بنا به تشخیص و سفارش کارفرما.

ما مسئولیت انطباق کامل لیست حقوق شما با الزامات قانونی را می پذیریم.
همچنین ما پرداخت عادلانه هزینه های اتمام قرارداد و بازنشستگی را بر اساس قوانین و ضوابط داخلی مدیریت می نماییم .
ارسال ایمیل

پایانیک در : لینکداین | گوگل پلاس

برای : شرکت ها | دفاتر | تبلیغات | مشاغل


گروه نوآوران پایانیک