Payanik HR Payanik Payanik HR Payanik

آموزش کارکنان و توسعه استعداد

آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف در اداره امور هر سازمان و به ویژه در مدیریت منابع انسانی است. پس از جذب و به کارگیری مناسب منابع انسانی، آموزش کارکنان در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در حقیقت آموزش از مهم ترین اقدامات و برنامه های هر سازمانی بوده و نظام آموزشی، تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار می رود و باعث توانمندی منابع انسانی موجود شده و موفقیت های آتی سازمان شما را تضمین می نماید؛ آموزش کارکنان باعث بینش و بصیرت عمیق تر دانش و معرفت بالاتر و توانایی و مهارت بیشتر انسان های شاغل در سازمان برای اجرای وظایف محوله شده و در نتیجه موجب نیل به هدف های سازمانی با کار آیی و اثربخشی بهتر و بیشتر است.
برای رشد و پیشرفت کارکنان خود سرمایه گذاری کنید، اگر همکاران شما برای مشاغل و مسئولیت های بالاتر آماده نشده باشند، ترفیع آنها فاجعه آفرین است. سازمانی هایی که کارکنان وفادار دارند، لازم است در تعلیم و تربیت و آموزش و پیشرفت مستمر آنان سرمایه گذاری کنند. بدون تردید، آموزش و رشد کارکنان گران قیمت است، اما هزینه نادانی کارکنان به مراتب سنگین تر و گاهی غیر قابل جبران است.

از طرفی چنانچه آموزش هدفمند و بر اساس نیازسنجی درست انجام نشود؛ سرمایه گذاری را به هزینه تبدیل خواهد کرد.
اهداف اصلی آموزش منابع انسانی عبارتند از:
 هماهنگی با تغییرات و پیشرفت های علمی و تکنولوژی در ایران و جهان.
 هماهنگی با وضعیت اقتصادی جامعه و نیازهای جدید مشتری.

 ایجاد و تقویت مهارت های ادراکی، فنی و روابط انسانی در کارکنان.
 ایجاد نگرش درست و آمادگی کارکنان برای ایجاد تغییر در سازمان .
 تامین منابع انسانی به منظور جایگزینی.
 ایجاد زمینه های ترفیع کارکنان شایسته.
 رشد کمی، کیفی و پایدار تولیدات و خدمات.
 افزایش کارایی و اثربخشی منابع انسانی.
 پرهیز از ضایعات و بهره گیری مناسب از امکانات و نیروها.

ما به عنوان عضوی از انجمن مشاوران مدیریت در ایران، آموزش کارکنان را از طریق مراکز آموزشی معتبر از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، مجتمع فنی تهران، و موسسه آریانپور برنامه ریزی و اجرا می کنیم. در این زمینه برترین اساتید در دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی ما را یاری می دهند.
همچنین ما مسیر توسعه هر یک از کارکنان را مطابق با نیاز تجاری شما تبیین می نماییم.
خدمات ما شامل موارد زیر است:

 نیازسنجی منطبق با کسب و کار شما
 برنامه ریزی آموزشی و تهیه تقویم آموزشی
 اجرای دوره های آموزشی کارکنان از طریق شرکت در کلاس ها، سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی
 طرح ریزی توسعه مسیر شغلی کارکنان
 مرکز پشتیبانی از نیروی انسانی برای ارائه مشورت و کمک به کارکنان
ارسال ایمیل

پایانیک در : لینکداین | گوگل پلاس

برای : شرکت ها | دفاتر | تبلیغات | مشاغل


گروه نوآوران پایانیک