Payanik HR Payanik Payanik HR Payanik

ارزیابی عملکرد و پاداش

منظور از ارزشیابی عملکرد، فرایندی است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی و بر اساس ضوابط تعیین شده در آیین نامه مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرند. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است. در گذشته، مدیران شرکت ها ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام می دادند، در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشاد این عمل، اهمیت بیشتری یافته است. هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری در باره منابع انسانی شاغل در سازمان جمع آوری شود و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و لازم را در جهت بالا بردن کمیت و کیفیت کار کارکنان اتخاذ نمایند.
ما با بهره گیری از کارشناسان خبره در زمینه مدیریت عملکرد و با تکیه بر سال ها تجربه مفید در سازمان های معتبر و بزرگ ایران و آشنا با فرهنگ حاکم بر فضای کسب و کار ایران، می توانیم به عنوان مشاور و مجری و با استفاده از ابزار و مدل های مناسب و بکارگیری سیستم های مکانیزه تحت وب، طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد و تعیین پاداش کارکنان سازمان شما را بر عهده بگیریم.
ما تلاش، مهارت، توسعه در طول آموزش، و مسئولیت پذیری کارکنان را در راستای جبران عادلانه خدمت ارزیابی و پاداش را بر اساس قوانین و مقررات داخلی مدیریت نموده، بسته ای را پیشنهاد می نماییم که بیشترین مزیت را برای کسب و کار شما و همچنین بالاترین سطح تعهد کارکنان را در بر داشته باشد.
ارسال ایمیل

پایانیک در : لینکداین | گوگل پلاس

برای : شرکت ها | دفاتر | تبلیغات | مشاغل


گروه نوآوران پایانیک